Cégismertető

Cégünk 1995 -ös alapítása óta, elismert építész kollégáink vezetésével működik. Kiegyensúlyozott gazdálkodásunknak köszönhetően pénzügyileg stabil alapokon, folyamatos fejlődés mellett.

Tevékenységi körünk: építési kivitelezés, szerkezetépítés, szakipari munkák, festés, hideg-meleg burkolás, szigetelés, ezen belül középületek és ipari létesítmények felújítása, átalakítása, valamint épületek homlokzatának energiatakarékos felújítása, hőszigetelése.

Munkáinkat magasfokú szervezettséggel, kiváló minőségben végezzük. Minden tevékenységünket az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer, az ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer és az OHSAS 18001 szabványnak megfelelő munkabiztonsági rendszer követelményeinek megfelelően szervezzük!

Az üzleti kapcsolatban álló partnereknek korrekt, teljes körű szolgáltatást nyújtunk, amelyet többéves üzleti kapcsolatunk és referenciáink is hűen tükröznek.Társaságunk az eltelt időszakban főként Dunaújváros és környékén dolgozott, de tevékenységét az ország más területére, így a fővárosra is kiterjesztettük.

A vállalkozás tulajdonosa és vezetői az előírásoknak megfelelő felső- és középfokú végzettséggel, több mint 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Vállalkozásunk által foglalkoztatott dolgozók száma: 15-20 fő között változik. Fizikai állományunk szakmailag magasan képzett építőipari szakemberek.

Alvállalkozóinkkal - melyek elsősorban villamos és épületgépészet területét érinti - állandó, több mint 10 éves kapcsolatunk van. Megbízástól függően esetenként 40-50 fős létszámot is foglalkoztatunk. Így a generál kivitelezésben végzett munkák is magas színvonalon készülnek el.

A Kft. 1995. évben alakult. Az eltelt időszakban munkája folyamatos, gazdálkodása és pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott.

Tevékenységi kör: építési kivitelezés, szerkezetépítés, szakipari munkák, festés, hideg-meleg burkolás, szigetelés, ezen belül középületek és ipari létesítmények felújítása, átalakítása, valamint épületek homlokzatának energiatakarékos felújítása, hőszigetelése

Munkáinkat magasfokú szervezettséggel, jó minőségben végezzük.

Az üzleti kapcsolatban álló partnereknek korrekt, teljes körű szolgáltatást nyújtunk, amelyet többéves üzleti kapcsolatunk és referenciáink is hűen tükröznek.

Társaságunk 2002-ben bevezette az ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert. Majd ezt követően az ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer és az OHSAS 18001 szabványnak megfelelő munkabiztonsági rendszer került bevezetésre.

Társaságunk az eltelt időszakban főként Dunaújváros és környékén dolgozott, de tevékenységét az ország más területére, így a fővárosra is kiterjesztette.

A vállalkozás tulajdonosa és vezetői az előírásoknak megfelelő felső- és középfokú végzettséggel, több mint 30 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Vállalkozásunk által foglalkoztatott dolgozók száma: 15-20 fő között változik. Fizikai állományunk szakmailag magasan képzett építőipari szakmunkások.

Alvállalkozóinkkal - melyek elsősorban villamos és épületgépészet területét érinti - állandó, több mint 10 éves kapcsolatunk van. Megbízástól függően esetenként 40-50 fős létszámot is foglalkoztatunk. Így generál kivitelezésben végzett munkák is magas színvonalon készülnek el.

OSHAS 18001

Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer
(MEBIR)- OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008)


A felső vezetés szempontjából nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a fejlett országokhoz hasonlóan hazánkban is egyre jobban előtérbe kerül a szigorúbb hazai és nemzetközi szabályozás a munkavédelem területén.
A bírósági tárgyalások szigorúbbak, akár milliós nagyságrendű bírságokat is kiróhatnak, amely a cég vezetése szempontjából jelentősen növeli a működési költségeket, de a vállalat arculatát is hosszú távon komolyan rombolhatja. A piacon a munkavédelem átláthatósága, kiválóságának bizonyítottsága verseny tárgyát képezi.
Számtalan példa bizonyítja, hogy súlyos balesetek és foglakozási megbetegedések, illetve az ezekből következő egyéb károk (bírságok, perek, a cég arculatának romlása stb.) megelőzhetőek lettek volna, ha a vállalat megfelelően gondoskodik a biztonságos és egészséget nem veszélyeztetető munkavégzés feltételeinek kialakításáról és rendszeres ellenőrzéséről, a dolgozók pedig ismerik kötelezettségeiket, betartják a munkavégzés szabályait.
A balesetekről készült felmérések azt mutatják, hogy a balesetek tényleges költségei messze meghaladják a sérülésekkel járó költségeket, melyeket a biztosító adott esetben megtérít. A biztosítatlan költségek becsült értéke a sérülésekből és betegségekből fakadó költségek ötszörösétől ötvenszereséig terjednek.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat meghatározza a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek követelményeit annak érdekében, hogy egy szervezetnél lehetővé váljon a kockázatok kézben tartása és a működés javítása.
A követelmény szabvány minden olyan szervezetnél alkalmazható, amely arra törekszik, hogy munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert hozzon létre a munkavállalók és egyéb, olyan érintett felek kockázatának megszüntetésére vagy a lehető legkisebb mértékűre való csökkentésére, akik ki vannak téve a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos kockázatoknak.
A szabvány alkalmazását, kialakítását a gazdálkodó szervezetek önként teszik meg, ezáltal is jelezve elkötelezettségüket a munkavédelem iránt. A munkavédelmi politikának megfelelően folyamatosan javítják munkakörülményeiket, azonban ez nem feltétlen kell, hogy egyszerre valósuljon meg a tevékenység egész területén. A kialakított rendszer megfelelő működését a rendszeres auditálás is elősegíti, amely egyben információt szolgáltat a vezetés számára is.

OSHAS 18001

Munkabiztonsági rendszer

ISO 9001

Minőségirányítási rendszerek (MIR)
MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)


Az MSZ EN ISO 9001:2009 a gazdasági szféra minden területén, a legszélesebb körben elterjedt szabvány, amely mára egységes nemzetközi követelményrendszer.
Olyan egységes iránymutatást jelent, amely a vállalkozás méretétől, tevékenységétől, működésétől függetlenül alkalmazható a gazdasági szektor bármely területén, mind a vállalkozási szférában, mind a közigazgatásban, a kormányzati szervek, non-profit szervezetek működésében egyaránt.
Elősegíti és garantálja a termékek és szolgáltatások állandó kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és a vevői elégedettség növekedését, a vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelést.
A rendkívül erős helyi és nemzetközi verseny egyre inkább arra kényszerítette és ma is kényszeríti a vállalatokat, hogy a minőség elvet ne csupán a termékre, de az egész vállalatra, annak működésére is kiterjesztve alkalmazzák.
A minőségirányítási rendszer biztosítja a cégen belüli folyamatok áttekinthetőségét és a tevékenységek ésszerű dokumentálhatóságát, lehetővé teszi a folyamatok napi irányíthatóságát.

A nemzetközi gyakorlatban és egyezmények alapján egy vállalati minőségirányítási rendszert akkor tekintenek megfelelőnek és elfogadottnak, ha az adott szabványnak való megfelelőségét független, a szakterületen magas szintű minősítéssel rendelkező és a megfelelő módon feljogosított tanúsító szervezet tanúsította.

ISO 9001

Minőségirányítási rendszer

ISO 14001

Környezetközpontú Irányítási Rendszerek
(KIR)- MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004)


A környezet megkímélése, az erőforrások és a technika ésszerű használata korunk központi követelménye. Ezáltal határozzuk meg az eljövendő nemzedékek jövőjét és életminőségét.
A mai kor megköveteli, hogy egységben szemléljük a technológiákat, azok hatásait és a nyilvánosság által való elfogadásukat.
A jövő kihívása az új környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik a környezetet és az erőforrásokat. Ugyanakkor megnövelik a technológiai és gazdasági versenyképességet.
A szabad piacgazdaság általánossá és nemzetközivé válása, a versenyképesség biztosítása, valamint a környezetvédelemmel szembeni elvárások a cégeket szükségszerűen arra kényszerítették, hogy környezeti politikájuk érvényesítésével piacképességüket megőrizzék és fejlesszék. A környezeti problémák nemcsak a vállalat arculatában és piaci pozíciójában okoznak zavarokat, azok érintik a dolgozókat, a telephely hatásterületén lévő (külső) létesítményeket (lakó- és zöldterületeket, az ott élő állampolgárokat stb.), az illetékes önkormányzatokat és kihatnak a vállalat üzleti partnereivel való kapcsolatára is.
A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és működése elősegíti a természeti erőforrások megóvását, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzése érdekében.
A KIR működtetése az alábbi kedvező hatásokat eredményezi:

 • anyag- és energiafelhasználás csökkenése,
 • szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése,
 • hulladék keletkezés csökkenése,
 • hulladék-újrafelhasználás javulása,
 • környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása > kockázatcsökkenés,
 • felértékelődés a pénzintézeteknél és biztosítóknál,
 • környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása,
 • a cég társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása,
 • új belföldi és exportpiacok megszerzése, megtartása, illetve bővítése,
 • hatósági kapcsolatok javulása,
 • korszerű menedzsment rendszerek alkalmazása.

ISO 14001

Környezetirányítási rendszer