Köszöntöm!

Üdvözlöm Önt cégünk, a

Baurex-T
Épitőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

internetes portálján! Szeretném bemutatni vállalkozásunkat, szolgáltatásainkat, eredménye- inket - és referenciáinkat.

Biztosak vagyunk benne, hogy minden építéssel kapcsolatos igényére találunk megoldást!

Bővebben

Baurex-T Épitőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft


 • Generál kivitelezés
 • Szerkezet építés
 • Épületek felújítása és átalakítása
 • Épület hőszigetelés
 • Hideg és meleg burkolás, festés
 • Szakipari munkák
 • Cím: Dunaújváros, Barátság út 5. fszt. 1.
 • Tel/fax: 25/500-015 és 25/500-016
 • Cégjegyzék szám: 07 09 004024
 • Adószám: 11117320-2-07
 • Telephely: Dunaújváros, Papírgyári út 5.
 • Tulajdonos: Tassó József
 • Mobil:   30/9495-597

 


30 év szakmai tapasztalatával

OSHAS 18001

Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer
(MEBIR)- OHSAS 18001:2007 (MSZ 28001:2008)


A felső vezetés szempontjából nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a fejlett országokhoz hasonlóan hazánkban is egyre jobban előtérbe kerül a szigorúbb hazai és nemzetközi szabályozás a munkavédelem területén.
A bírósági tárgyalások szigorúbbak, akár milliós nagyságrendű bírságokat is kiróhatnak, amely a cég vezetése szempontjából jelentősen növeli a működési költségeket, de a vállalat arculatát is hosszú távon komolyan rombolhatja. A piacon a munkavédelem átláthatósága, kiválóságának bizonyítottsága verseny tárgyát képezi.
Számtalan példa bizonyítja, hogy súlyos balesetek és foglakozási megbetegedések, illetve az ezekből következő egyéb károk (bírságok, perek, a cég arculatának romlása stb.) megelőzhetőek lettek volna, ha a vállalat megfelelően gondoskodik a biztonságos és egészséget nem veszélyeztetető munkavégzés feltételeinek kialakításáról és rendszeres ellenőrzéséről, a dolgozók pedig ismerik kötelezettségeiket, betartják a munkavégzés szabályait.
A balesetekről készült felmérések azt mutatják, hogy a balesetek tényleges költségei messze meghaladják a sérülésekkel járó költségeket, melyeket a biztosító adott esetben megtérít. A biztosítatlan költségek becsült értéke a sérülésekből és betegségekből fakadó költségek ötszörösétől ötvenszereséig terjednek.
A munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági értékelési sorozat meghatározza a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszerek követelményeit annak érdekében, hogy egy szervezetnél lehetővé váljon a kockázatok kézben tartása és a működés javítása.
A követelmény szabvány minden olyan szervezetnél alkalmazható, amely arra törekszik, hogy munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszert hozzon létre a munkavállalók és egyéb, olyan érintett felek kockázatának megszüntetésére vagy a lehető legkisebb mértékűre való csökkentésére, akik ki vannak téve a szervezet tevékenységeivel kapcsolatos kockázatoknak.
A szabvány alkalmazását, kialakítását a gazdálkodó szervezetek önként teszik meg, ezáltal is jelezve elkötelezettségüket a munkavédelem iránt. A munkavédelmi politikának megfelelően folyamatosan javítják munkakörülményeiket, azonban ez nem feltétlen kell, hogy egyszerre valósuljon meg a tevékenység egész területén. A kialakított rendszer megfelelő működését a rendszeres auditálás is elősegíti, amely egyben információt szolgáltat a vezetés számára is.

OSHAS 18001

Munkabiztonsági rendszer

ISO 9001

Minőségirányítási rendszerek (MIR)
MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)


Az MSZ EN ISO 9001:2009 a gazdasági szféra minden területén, a legszélesebb körben elterjedt szabvány, amely mára egységes nemzetközi követelményrendszer.
Olyan egységes iránymutatást jelent, amely a vállalkozás méretétől, tevékenységétől, működésétől függetlenül alkalmazható a gazdasági szektor bármely területén, mind a vállalkozási szférában, mind a közigazgatásban, a kormányzati szervek, non-profit szervezetek működésében egyaránt.
Elősegíti és garantálja a termékek és szolgáltatások állandó kifogástalan minőségét, folyamatos fejlesztését és a vevői elégedettség növekedését, a vevői igényeknek való magasabb szintű megfelelést.
A rendkívül erős helyi és nemzetközi verseny egyre inkább arra kényszerítette és ma is kényszeríti a vállalatokat, hogy a minőség elvet ne csupán a termékre, de az egész vállalatra, annak működésére is kiterjesztve alkalmazzák.
A minőségirányítási rendszer biztosítja a cégen belüli folyamatok áttekinthetőségét és a tevékenységek ésszerű dokumentálhatóságát, lehetővé teszi a folyamatok napi irányíthatóságát.

A nemzetközi gyakorlatban és egyezmények alapján egy vállalati minőségirányítási rendszert akkor tekintenek megfelelőnek és elfogadottnak, ha az adott szabványnak való megfelelőségét független, a szakterületen magas szintű minősítéssel rendelkező és a megfelelő módon feljogosított tanúsító szervezet tanúsította.

ISO 9001

Minőségirányítási rendszer

ISO 14001

Környezetközpontú Irányítási Rendszerek
(KIR)- MSZ EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004)


A környezet megkímélése, az erőforrások és a technika ésszerű használata korunk központi követelménye. Ezáltal határozzuk meg az eljövendő nemzedékek jövőjét és életminőségét.
A mai kor megköveteli, hogy egységben szemléljük a technológiákat, azok hatásait és a nyilvánosság által való elfogadásukat.
A jövő kihívása az új környezetvédelmi megoldásokban van, amelyek tartósan megkímélik a környezetet és az erőforrásokat. Ugyanakkor megnövelik a technológiai és gazdasági versenyképességet.
A szabad piacgazdaság általánossá és nemzetközivé válása, a versenyképesség biztosítása, valamint a környezetvédelemmel szembeni elvárások a cégeket szükségszerűen arra kényszerítették, hogy környezeti politikájuk érvényesítésével piacképességüket megőrizzék és fejlesszék. A környezeti problémák nemcsak a vállalat arculatában és piaci pozíciójában okoznak zavarokat, azok érintik a dolgozókat, a telephely hatásterületén lévő (külső) létesítményeket (lakó- és zöldterületeket, az ott élő állampolgárokat stb.), az illetékes önkormányzatokat és kihatnak a vállalat üzleti partnereivel való kapcsolatára is.
A környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és működése elősegíti a természeti erőforrások megóvását, a szennyezések és kockázatok csökkentését, a dolgozók és a környéken lakók egészségének megőrzése érdekében.
A KIR működtetése az alábbi kedvező hatásokat eredményezi:

 • anyag- és energiafelhasználás csökkenése,
 • szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése,
 • hulladék keletkezés csökkenése,
 • hulladék-újrafelhasználás javulása,
 • környezetbiztos üzemeltetés feltételeinek kialakulása > kockázatcsökkenés,
 • felértékelődés a pénzintézeteknél és biztosítóknál,
 • környezetért viselt felelősségek egyértelmű meghatározása,
 • a cég társadalmi, közösségi és piaci megítélésének javulása,
 • új belföldi és exportpiacok megszerzése, megtartása, illetve bővítése,
 • hatósági kapcsolatok javulása,
 • korszerű menedzsment rendszerek alkalmazása.

ISO 14001

Környezetirányítási rendszer